ME OLEMME MORE THAN WORK

JATTA LANKI

"Tavoitteeni on, että työnohjaustilanteet ovat asiakkaalle voimaannuttavia ja hän lähtee tapaamisesta hymy kasvoillaan - mukanaan aina joku positiivinen oivallus.

Tapaamisissa suuntaamme vahvasti tulevaan. Työskentelyotteeni on voimavaroihin painottuva ja ratkaisuja hakeva, juuri asiakkaalle itselleen sopivine tapoineen. Positiivinen psykologia on mukana kaikessa tekemisessäni.

Minulla on laaja kokemus koulumaailmasta. Olen työnohjaaja (STOry), joka on toiminut erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtävissä, kouluttanut opettajia ja ohjaajia sekä toiminut pitkään erityisopettajana. Olen myös ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja. Viime vuodet olen toiminut projektijohtamisen parissa.

Työnohjauksessa hyödynnän organisaatioiden, niiden toimintatapojen ja rakenteiden tuntemista. Ymmärrän eri henkilöstöryhmien kipukohtia, kuormittavia tekijöitä, haasteita ja asioiden taustoja.

Mielestäni parasta työnohjauksissa on asiakkaan kanssa yhdessä kulkeminen. Sen, että voin kysymyksilläni avata asiakkaalle voimavaratekijän tai ilon aiheen. Olen saanut kiitosta avoimesta, lämpimästä ja luotettavasta ilmapiiristä."

TOIMIPAIKKA: Lappeenranta, muu Kaakkois-Suomi ja etänä (yksilö)

TYÖKIELI: suomi

YHTEYSTIEDOT: jatta@morethanwork.fi , p. 044 574 9476 

NETTISIVUT: www.agnitio.fi

"Tiimimme sai Jatan työnohjauksessa energistä sparrausta, jonka avulla pääsimme tavoitteeseemme. Aiomme tulevaisuudessakin käyttää työnohjausta kehittymisemme tukena."


VELLU TASKILA

"Lupaan tapaamisissa lempeää puserrusta, joustavuutta ja herkällä korvalla kuuntelua. Vien prosessia tiukasti mutta rauhallisesti eteenpäin, katse pallossa.

Ratkaisukeskeinen ote on aktiivinen. Ongelmia ei jäädä vatvomaan loputtomiin, vaan huomio käännetään tavoitteeseen ja siihen, mitä asiakas itse voi tehdä. Työnohjaus on asiakkaalle mahdollisuus saada muutettua omaa työelämää paremmaksi.

Olen järjestöammattilainen. Olen toiminut järjestöjen toiminnanjohtajana sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi minulla on vuosien kokemus asiantuntijan tehtävistä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden kandidaatti. Tämän lisäksi olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi (STOry) ja coachiksi. Olen myös käynyt koulutuksen Erätauko-menetelmästä.  

Tunnen edunvalvonnan, konfliktien ratkomisen ja entisenä työsuojeluvaltuutettuna myös työhyvinvoinnin kiemurat. Olen neuvottelutaitoinen ja kaikki osapuolet tasapuolisesti mukaan ottava työnohjaaja. Hankalissa tilanteissa pyrin löytämään nopeasti ratkaisukeinot.

TOIMIPAIKKA: Pääkaupunkiseutu ja etänä

TYÖKIELI: suomi ja englanti

YHTEYSTIEDOT: vellu@morethanwork.fi , p. 044 238 5384

"Työnohjauksessa paneuduttiin minulle keskeisiin asioihin. Vellun ammattitaidolla niihin löytyi käsittelytapoja, jotka veivät ajatteluani eteenpäin ja antoivat työkaluja itseni kehittämiseen." 

TUIJA MARTIKAINEN

"Olen oivalluttaja ja mahdollistaja, jolla on täysi luotto siihen, että asiakas osaa ja tietää itse moneen asiaan vastauksen. Minun tehtäväni on auttaa häntä huomaamaan erilaiset vaihtoehdot ja tarttumaan niihin, jotka tuntuvat hänestä itsestään parhaalta.

Työnohjaukseen voi tulla niin valmiin ongelman kuin epäselvän, hankalan tunteen kanssa. Asioista saa puhua niiden oikeilla nimillä, ja tilannetta puretaan eri tarkastelukulmien kautta. Tyyppinä olen positiivinen ja suoralinjainen tsemppaaja. Uskon, että hankaliimpinkin asioihin löytyy positiivinen poikkeama.

Olen myös työyhteisösovittelija. Työsovittelulla voi säästää hermoja, inhimillistä kärsimystä, aikaa ja rahaa. Olen erityisen liekeissä, kun pääsen kehittämään työyhteisön dynamiikkaa ja vuorovaikutustaitoja.

Olen hyvinvointialan yrittäjä ja fysioterapeutti - tehnyt vuosia työyhteisövalmennuksia ja ohjannut yritysryhmiä liikunnan ja elämäntapamuutosten pariin. Työhyvinvointia tarkastelen yksilön, työyhteisön ja rakenteiden tasolta.

Minulla on yritysjohdon erikoisammattitutkinto ja tunnen yrittäjyyden koukerot 15 vuoden ajalta. Tämä tausta auttaa ymmärtämään, miten strategiaa tulkataan konkreettisiksi teoiksi, mitä vaatii muutosjohtaminen tai miten kehitetään positiivista asiakaskokemusta. Olen toiminut työnohjaajana (STOry) ja sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla."

TOIMIPAIKKA: Kuopio ja Pohjois-Savo. Etä- ja lähitapaamiset, yksilöitä ja ryhmiä.

YHTEYSTIEDOT: tuija@morethanwork.fi p. 044 331 8668

TYÖKIELI: suomi

NETTISIVUT: www.elementstudio.fi 


"Tuijan työnohjauksessa on mutkaton tunnelma. On ollut tärkeää saada käydä läpi työhön liittyviä epäkohtia ja pohtia niihin ratkaisuja neutraalin henkilön kanssa. Olen saanut vahvistusta ja luottoa siihen, että osaan työni, vaikka en juuri nyt pystykään parhaaseen suoritukseen."

REETTA LAAKKONEN

"Entisenä urheilijana tiedän että onnistumiset haetaan positiivisen kautta. Sama pätee ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa. Parhaita hetkiä ovat ne, kun saan ihmisen löytämään omat vahvuutensa ja oivaltamaan itse, että vaikeistakin tilanteista selvitään.

Olen entinen golfinpelaaja ja toiminut myös lajin tyttöjen maajoukkuevalmentajana. Päivätyössäni Liikkuva aikuinen -ohjelmassa pohdin, miten saada työnantajat ja -tekijät heräämään liikunnan merkitykseen työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäjinä. Työnohjaajana (STOry) lähestyn samaa aihetta henkiseltä puolelta ja hyödynnän myös fyysisen puolen tuntemustani.

Pitkään urheiluvalmennuksen piirissä olleena, amerikkalaisessa yliopistossa vuosia urheilustipendillä opiskelleena ja liikuntatieteiden maisterina tuon työnohjaukseen tavoitteellisuutta, sinnikkyyttä ja positiivista elämänkatsomusta. Minulla on pitkä kansainvälinen työkokemus, mikä antaa arvokasta kokemusta eri kulttuuritaustoista olevien kanssa työskentelyyn." 


TOIMIPAIKKA: Jyväskylä ja lähialueet

TYÖKIELI: suomi ja englanti

YHTEYSTIEDOT: reetta@morethanwork.fi, p. 044-0787930 

"Reetta osaa kohdata viisaasti ja lämpimästi. Hän ei tarjoa valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan auttaa löytämään ne itse. Löysin konkreettisia keinoja rytmittää tekemisiäni ja asettaa tarvitsemiani rajoja."

NETTA TOLJANDER

"Työnohjaus on parhaimmillaan vähän maaginenkin hetki. Niin intensiivistä ja asiakkaan tuoman aiheen äärelle pysähtymistä, että muu maailma katoaa. Yhteinen tutkimusmatka.

Tärkeää on, että ohjattava kokee saapuneensa turvalliseen paikkaan, jossa ei ole kiirettä mihinkään ja jossa keskitytään hänelle tärkeisiin asioihin. Paikalle saa tulla juuri sellaisena kuin on, omine vahvuuksineen ja kehityskohtineen, ilman rooleja.

Minulla on taito olla ihminen ihmiselle, oli hän millä organisaatio- tai tehtävätasolla tahansa. En erottele työ- ja kotiminää. Ihminen on aina kokonaisuus.

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat reflektoida tilannettaan ja lähteä matkalle sisimpäänsä, etsimään omaa potentiaaliaan ja mahdollisuuksiaan. Kuten myös niille, jotka haluavat selventää ajatuksiaan, saada työnsä sujuvammaksi ja voida paremmin.

Olen läsnäoleva ja lempeä, vuosien esihenkilökokemuksen omaava, työnohjaaja (STOry), yksilö- ryhmä- ja tiimicoach sekä ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija. Uskallan haastaa myös vaikeat asiat ja epäkohdat. Toimin henkilöstön kehittämispäällikkönä Satakunnan Osuuskaupassa, jossa päätehtäväni on auttaa esihenkilöitä onnistumaan omassa johtamisessaan.

Aiemmassa työssäni olen tehnyt työnohjauksen, coachingin ja työyhteisösovittelun lisäksi johtamisen ja esihenkilötyön valmennuksia, fasilitoinut ja kehittänyt liiketoimintaa yhdessä osuuskauppojen kanssa. Pystyn nopeasti hahmottamaan kokonaiskuvan ja ytimen asiakkaan tilanteesta."

TOIMIPAIKKA: Porvoo, pääkaupunkiseutu, Pori ja etänä

TYÖKIELI: suomi

YHTEYSTIEDOT: netta@morethanwork.fi p. 050-5681466


"Esimiehen työpäivät ja ongelmat ovat aika usein niitä, jotka pitää yksin ratkaista. Netan kanssa näistä asioista pystyy keskustelemaan luottamuksellisesti, ja asioihin saa uusia näkökulmia."