Onko työarjessa liikaa meneillään?

TYÖNOHJAUS ON TYÖELÄMÄN HUOLTOA JA KEHITTÄMISEN PAIKKA

Työnohjaus on ammattilaisen avulla tapahtuvaa luottamuksellista työn reflektointia sekä itsensä ja työn tavoitteellista kehittämistä. Se avaa uusia näkökulmia, haastaa omaa ajattelua ja totuttuja toimintatapoja. More Than Workin työskentelyote on ihmistä kunnioittava, dialoginen, asiakkaan omiin voimavaroihin ja oivaltamiseen luottava. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia.

KENELLE TYÖNOHJAUS SOPII?


Onko yrityksessäsi tai työyhteisössäsi muutosprosessi meneillään? Kaipaatko apua työroolisi tai tiiminne yhteistyön kirkastamisessa, työn ja työhyvinvoinnin eri haasteissa tai työpaikan heikon yhteishengen parantamisessa? Työnohjaus tukee yritystä ja yhteisöä näissä haasteissa ja auttaa myös jaksamaan vaativassa arjessa. Se on myös loistava tuki johtamiseen. Työnohjaus on aika- ja kustannustehokasta työn kehittämistä. Tapaamisia on 5–15:een tai sopimuksen mukaan. Tapaamistiheys on 3–4 viikon välein tai räätälöidysti sovittu.


Uutta näkökulmaa

ESIMIEHILLE & JOHDOLLE

Ongelmasta tavoitteeksi! Kirkastetaan toivottu tulos tai näkymä ja rakennetaan yhdessä askelmerkit sen toteuttamiseksi. Sparrataan esiin mahdollisuudet ja varaudutaan vastoinkäymisiin. Työnohjauksella voidaan myös tukea johtajuutta ja esimiehenä kasvua.

Yhdessä kehittämistä

RYHMILLE

Ryhmän voima, ajatukset ja osaaminen käyttöön! Työnohjausta luottamuksen hengessä erilaisiin tilanteisiin: työtehtäviin liittyviin pulmiin, työpaikan muutos- tai kehittämistarpeisiin, työilmapiiriin tai uuden työtiimin rakentamiseen. Aiheen valitsette te!

Omassa rauhassa

YKSILÖILLE

Paikka oman työn pohtimiselle. Kun kaipaat sparrausta vaikkapa uuteen työrooliin, ajankäytön tai työmäärän ongelmiin, motivaation puutteeseen, itsesi kehittämiseen tai uupumisen oireisiin. Työnohjauksessa löydät uusia näkökulmia, voimavaroja ja taitoja.

”Työnohjaus on taukopaikka, voimaannuttava tuokio, jolloin on aikaa pysähtyä tutkimaan omaa työtä ja suhdetta siihen.” Asiakas, 38 v.

MILLOIN TYÖNOHJAUS ON TARPEEN?

Jos vastaat kyllä johonkin alla olevista, työnohjauksesta on sinulle hyötyä. Jos kuulet alaisesi tai kollegasi pohtivan näitä, vinkkaa hänelle työnohjauksen hyödyistä.


60-90 MIN/KERTA

5-15 KERTAA

3-4 VIIKON VÄLEIN


Huomaatko pohtivasi näitä asioita?

Yksikin osuma on hyvä syy hankkia työnohjausta 


X Haluan työkaluja työnkuvani/työpaikkani muutoksiin ja haasteisiin.

Haluan selkeyttää työnkuvaani ja vastuitani.

X Haluan kehittää itseäni.

X Haluan pohtia omaa ammatti-identiteettiäni ja uralla kasvuani.

X Työaikani ei riitä työtehtävien tekemiseen ja työn priorisointi on hankalaa.

X Tuntuu, etten hallitse enää työtäni.

X Jaksamiseni ja hyvinvointini huolestuttaa.

Tunnen oloni riittämättömäksi.

En tiedä, mikä määrä töitä on tarpeeksi itseohjautuvassa ympäristössä.

X Olen kyllästynyt työhöni.

Etätyö ja/tai työolosuhteet kuormittavat.

Työn ja vapaa-ajan ero on liudentunut ja se rassaa.

X Tahdon pohtia työelämäni suuntaa.

X Oma roolini esihenkilönä on kateissa.

Tarvitsen tukea ja/tai uusia välineitä roolissani esihenkilönä/johtajana.

En voi puhua kenenkään kanssa luottamuksellisesti. Tarvitsen toista näkökulmaa.

X Merkityksellisyys työstä on kadonnut.

X Jotain muuta, joka kaipaa työssäni muutosta. Haluatko valittaa vai ratkaista asioita?

10 x Työnohjausprosessin tuloksia


  1. Selkeyttää työtä ja omaa osaamista: syntyy paremmin työnkuvansa hallitsevia työntekijöitä.
  2. Oma itsetuntemus ja osaaminen lisääntyvät. Tiimin itsetuntemus, keskinäinen luottaminen ja osaaminen lisääntyvät.
  3. Työmotivaatio lisääntyy, mikä lisää työtehoa.
  4. Ammatillinen identiteetti vahvistuu, mikä vahvistaa myös työyhteisöä.
  5. Auttaa löytämään oman esihenkilöroolin ja kasvamaan siihen.
  6. Antaa näkökulmia ja välineitä johtamiseen. Vaikeiden asioiden luottamuksellinen purkupaikka.
  7. Oma rooli ja vastuu selkiytyy - työn hallinnan tunne kasvaa. Se on tärkeä osa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.
  8. Auttaa jaksamaan ja tukee työhyvinvointia monipuolisesti. Tukee sairauspoissaolojen vähentämistä.
  9. Auttaa löytämään ja tunnistamaan omat voimavarat ja taidot. Vahvuuksien tunnistaminen auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja työssä kehittymisessä.
  10. Auttaa löytämään uusia näkökulmia. Synnyttää onnistumisen ja löytämisen iloa. Tyytyväinen työntekijä levittää tyytyväisyyttä ympärilleen.

Kiinnittämällä huomio omiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin luodaan myönteinen, hyvinvointia kasvattava kehä.

Jokaisella on hallussaan ratkaisun avaimet. More Than Work auttaa löytämään / tunnistamaan / ottamaan ne käyttöön.